Neem 24/7 contact met ons op via 085 - 060 5105 (na 20:00 uur alleen voor echte calamiteiten) of mail ons

Integrated Pest Management(IPM)


Geïntegreerde plaagdier beheersing (Integrated Pest Management = IPM) is een duurzame methode om, economische, verliezen door plagen en ziekten te beperken en is gebaseerd op een achttal stappen. Door het uitvoeren van deze stappen is het mogelijk om plagen te voorkomen en te beheersen waarbij pesticiden (chemisch, synthetische middelen tegen plagen) alleen gebruikt worden als andere mogelijkheden onvoldoende resultaat geven. Hierdoor kan het aantal problemen gerelateerd aan de aanwezigheid van residuen van pesticiden en resistentieontwikkeling worden verminderd.

Wat is Integrated Pest Management(IPM)


Het doel van IPM is bijvoorbeeld de voedselveiligheid in de voedingsmiddelenindustrie kan worden vergroot, door een betere preventie en minder kans dat producten besmet raken door al dan of niet giftige lokdozen en residuen van insecticiden. Ook draagt dit een vermindering van biociden bij tot een beter milieu en gezondere werkomgeving.


Het IPM plan


  • Inspectie - Het verzamelen van alle gegevens die noodzakelijk zijn om de plaagdier risicogebieden, kwaliteit van de huishouding, hygiëne en wering in kaart te brengen.
  • Determinatie - Het inventariseren van de diersoorten, gedrag en leefwijze en het opstellen en vastleggen van maatregelen om de plaagdierrisico’s te kunnen beheersen. Ook worden de verantwoordelijkheden van opdrachtgever en opdrachtnemer vastgelegd.
  • Behandeling - de uitvoering van de overeengekomen werings-, detectie- en bestrijdingsmaatregelen zoals in de rolverdeling is vastgelegd, alsmede de verslaglegging van de uitgevoerde werkzaamheden, de bereikte resultaten en de openstaande bedreigingen.
  • Evaluatie en verbetering - met de klant wordt teruggekeken naar de bereikte resultaten in de afgelopen periode en worden zo nodig corrigerende acties opgesteld. Voorts worden voor de komende periode doelstellingen ter verbetering van het IPM plan opgesteld.

Hoogwaardig LoRa-netwerk


LoRa, oftewel Long Range Low Power, is een LP-WAN technologie die kleine pakketjes data kan uitwisselen tussen objecten en systemen. Zoals de naam al aangeeft, is het stroomverbruik laag en het bereik groot. Via dit netwerk wordt effectief en efficiënt ‘gepraat’ met draadloze sensoren en devices, wat een enorme hoeveelheid nieuwe innovaties kan faciliteren die nu zelfs met minimale budgetten gerealiseerd kunnen worden.


Voordelen LoRa-netwerk


Praktisch en simpel. LoRa is ideaal voor eenvoudige, incidentele uitwisseling van data. De modi waarin devices met LoRa gezet kunnen worden, zijn eenvoudig – aan/uit, bezet/vrij, vol/leeg, etc.
Laag energieverbruik. Op twee simpele penlite-batterijen, kan de accu tot zo’n 10 jaar data verzenden en ontvangen.
Voordelig. De kosten voor het uitrusten van devices en hen vervolgens te verbinden met het LoRa netwerk zijn laag, wat het ook geschikt maakt voor productie op lagere schaal of voor applicaties met kleinere budgetten.

Hoe kunnen wij u helpen?


Bestrijding voor bedrijven